BHPS

Управителен съвет


Председател:
Акад. Ив. Миланов
Членове на управителен съвет

доц. Иво Радославов Райчев
доц. Пенчо Николов Колев
д-р Веселина Тихомирова Грозева
доц. Десислава Богданова

Научен секретар

д-р Огняна Бургазлиева