BHPS

За БДГБ

"Българското Дружество по Главоболие" е регистрирано през 1999 г. със седалище УСБАЛНП "Свети Наум" – бул. Цариградско шосе – IV км., София 1113. Година по-късно то се пререгистрира като "Българско Дружество по Главоболие и Болка". Дружеството е член на „Научните Медицински Дружества” в България и на „Европейската Федерация по Главоболие”. Председател на дружеството е Акад. Иван Миланов, дмн, невролог, по настоящем в управителния съвет на редица структури на „Европейската Федерация по Главоболие”.

Българското дружество по главоболие и болка е организация, която има научни и практически цели. През последните години организацията беше съсредоточена предимно в обучение на невролозите по проблемите на главоболието и болката. Това даде своите резултати и промени коренно отношението на невролозите към проблемите на болката. Предстои същият път да извървят и общопрактикуващите лекари. Все още обаче не е достатъчен броя на кабинетите за лечение на болката и главоболието в страната. Нашето дружество работеше в много тясна колаборация с Италианското и Европейското дружество по неврология. Тази колаборация трябва да продължи и да разширим възможностите за специализация на наши лекари в Европейски центрове за лечение на болката.

За постигане на тези цели ръководството си поставя следните приоритетни задачи:
1. Създаване на кабинети или центрове за лечение на болката във всеки регион.
2. Организиране на постоянното обучение на невролозите, съобразно с европейските стандарти.
3. Организиране на обучение на общопрактикуващите лекари. Те трябва добре да познават проблемите на главоболието и болката за да осъзнаят необходимостта от навременно насочване за консултация с невролог.
4. Засилване на контактите с Европейските дружества по главоболие и болка. Организирането на съвместни научни мероприятия ще даде възможност за опознаване на нашите колеги от други европейски държави.

Надяваме се през нашия мандат да успеем да издигнем ролята на дружеството, така че то да стане желано от всеки невролог.

Дружеството обединява над петдесет невролози (негови членове от цялата страна), обучени чрез периодични специализирани курсове в областта на главоболието.

Целите са:

● запознаване на пациентите с новости в лечението;
● издаване на списание „Cephalgia” и бюлетин към него;
● монографии по основните видове първично главоболие;
● внедряване на нови научни разработки в клиничната практика.